Da Hem Odde havde sin storhedstid

Da Hem Odde havde
sin storhedstid

Om forfatteren - Anders Errboe

Forfatteren Anders ErrboeAnders Errboe har et hyggeligt sommerhus direkte til Mossø. Han er mangeårig formand for Mossø Jollelaug og har gennem årtier haft hyggelig omgang med de lokale omkring Mossø.

Anders er også manden bag bl.a. Østjysk Musikforsyning, omfattende revyarbejde, kunstnerpriser og bestyrelsesarbejder for kulturelle formål. Derudover har Anders skrevet en del lokalhistoriske bøger og artikler i historiske tidsskrifter. I dag hygger Anders sig som rejseleder for videbegærlige gæster til bl.a. Cuba og Færøerne. Følg iøvrigt Anders på www.errboe.dk

Anders er en gudsbenådet ven, lytter - og fortæller.
Gennem et par år samlede han hele Hem Oddes historie op.
Og vi fik lov at udgive det i vor bog i 2011 og på hjemmesiden.


Af: Anders Errboe

Lige hjemkommet fra Treårskrigen (1848 - 51) købte Erik Rasmussen, søn af smeden i Dørup, 13 tdr. land jord på Hem Odde, hvortil Julianelyst havde herlighedsretten. Jorden var fygesand med en smal engbræmme, og ud mod odden hævede arealet sig til en høj bakke. I læ af den byggede han det første hus på Hem 0dde. Det var i bindingsværk, taget af tagrør fra Mossø. Murværket af udbrændte kalksten blev kalket for at holde fugten ude. Han forsøgte sig med kornavl, men jorden var for karrig. Det gik bedre med frugttræerne, der fik læ mellem huset og bakken. Det blev imidlertid fiskeriet, der gav det bedste udbytte. Fire sønner blev fiskere på søen, og Erik Rasmussen begyndte at gå med fisk. Det vil sige om morgenen, når fangsten kom ind, tog han en kasse på ryggen og gik fra gård til gård. Den ældste søn, Chresten, født i Hem i 1857, fortsatte som erhvervsfisker i Mossø, men flyttede til lidt mildere egne på den anden side af søen.

Lille husmandsbrug med langt til nærmeste nabo

I det lille husmandsbrug med langt til nærmeste nabo var der 11 munde at mætte. Men en ko, nogle får og lidt fisk at sælge var ikke nok, så Erik Rasmussen påtog sig også daglejerarbejde. Den gamle krigsveteran blev som enkemand boende alene i det ensomme hus. til han som 80-årig i 1905 solgte Hem Odde til Anders Andersen for 3000 kr. med 500 kr. i udbetaling.

Anders Andersen, kaldet Bette Anders, blev en myte på Hem, og ud af ingenting skabte han et forlystelsescenter, hvis lige man aldrig før eller siden havde set på de kanter. Bette Anders blev født i Dørup i 1863. Moderen døde tidligt, men hans fire søstre tog vare om ham. Hans far, Rasmus Andersen, kom fra Nim og oprettede Dørup Østergård, som Anders overtog i 1897 efter at have arbejdet en del år i Amerika. Han byggede vindmølle på gården og var også foregangsmand med en kartoffellæggermaskine. Han havde dog stadig udlængsel, så han bortforpagtede gården og tog igen til USA. Da han vendte hjem, startede han import af amerikanske læggekartofler, som han kaldte ”indianer kartofler”. En foretagsom og meget vellidt mand på egnen. Det fortaltes, at han havde arbejdet ved landbruget i det fjerne og endog havde forsøgt sig som guldgraver. I alt fald var han blevet en holden mand, og modet til at prøve nyt havde han. I 1935 slog han dørene op til det flotte Hotel Hem Odde, hvor han havde fået installeret det første centralvarmeanlæg på de kanter. Den 1. juni dette år var der indvielse, og folk strømmede til fra nær og fjern. Bette Anders holdt indvielsestalen, hvoraf noget stadig huskes af egnens folk: ”Det var da pudsigt, at der kom så mange”, hvorefter han også fik tilnavnet ”Pudsig-Anders”.

Anders Andersen omgivet af sit glade personale Med hatten ses Anders Andersen omgivet af sit glade personale, Martha Dall, Helga Fisker, Ema Klemmensen og kok Christen Madsen, deri et fødselsdagsinterview udtalte: ”Da motorløbene begyndte, lavede jeg på en dag 700 bøffer og stegte 150 ål. Karlen flåede ålene, og de kom på panden så hurtigt, at stykkerne endnu kunne krybe. Jeg spiste ikke ål den dag". Karlen til venstre er endnu ikke identificeret. Foto udlånt af Kirsten Dal Frandsen.

Han havde bygget det for at fomøje egnens befolkning, så den statelige hotelbygning kom ikke til at stå alene. Fra starten engagerede han tre piger fra Hem til hoteldriften samt en kokkepige. Der blev bygget danseestrade, hvor der blev danset til kl. 3 om natten, og der var bal i hvert fald en gang om måneden. Men han ville endnu mere for at fornøje. En friluftsscene skulle heller ikke mangle, og fra den blev der givet eftermiddagskoncerter med store orkestre. Fugleskydning, kapsvømning, ringridning, høstfest, juletræsfest mm.. Der var sandelig blevet fest på Hem Odde, og de mange muligheder gav anledning til oprettelse af adskillige lokale foreninger som Hem-Dørup Borgerforening, Hem Odde Folkedanserforening og Hem Idrætsforening. Anders Andersen var en ægte filantrop. En restauratør, der kun tænkte på gæsternes fornøjelse, var og er en yderst sjælden ting, og han fandt det da også pudsigt, at alle havde det så hyggeligt.

Galleri: Hem Oddes første hus