Hem Odde

Ankjær Andreasen

Af: Anders Errboe

Anders Andersen havde solgt Hem Odde til Ankjær Andreasen, der kom nordenfjords fra. Han fortsatte mange af de aktiviteter, Anders havde sat i gang. Dansant med store orkestre onsdag og lørdag ofte med bustilslutning til og fra Århus og solistunderholdning med datidens kendte navne som harmonikavirtuoserne Alex og Richard, Holger Fællessanger Duval Mols og mange flere. Ydermere blev der spillet dilettant af omegnens amatørteatre.

Andreasen var imidlertid meget sportsinteresseret og var selv en engageret instruktør i gymnastik, badminton og håndbold på Hem Odde, ligesom der var boksestævner, skydebane og svømmekonkurrencer. Helt ud på spidsen af Odden blev der kørt en jernbanevogn på dertil anlagte skinner. Vognen tjente som omklædningsrum for badende. Minigolfbane manglede ikke, og Ankjær, der var en dygtig handelsmand, begyndte at fabrikere og sælge indendørs minigolfbaner til opsætning i krosale. Den iderige mand prøvede også med et hønseri. Det gik dog ikke da hønsene nægtede at lægge æg.

Galleri: Ankjær Andreasen

Hvis han havde kendt historien om gåsefarmen, ville han nok have undladt dette tabsgivende engagement. På vestsiden af Hem Odde havde en dansk-amerikaner bygget en gåsefarm, men heller ikke det lykkedes. Gæssene vantrivedes, måske var det stride græs eller den magre jord ikke i fjerkræenes smag, så han måtte opgive sit projekt. Gåsefarmen eksisterer stadigvæk. Efter at have været misligholdt lejrskole for Marselisborg Gymnasium, er den nu en udlejningshytte for op til 40 personer.