Hvis du kommer sydfra på motorvejen, er du nødt til at dreje fra ved afkørsel 52,
for derefter at køre tilbage ad motorvejen til afkørsel 53.

Dette fordi at afkørsel 53 kun har til -og frakørsel i nordgående retning.